woman placing sticky notes on wall

De verschillen tussen man en vrouw op de werkvloer

Tegenwoordig proberen veel bedrijven zoveel mogelijk te streven naar een werkomgeving waar mannen en vrouwen gelijke kansen hebben. Ondanks de inspanningen blijven er subtiele, en soms minder subtiele verschillen bestaan tussen de ervaringen van mannen en vrouwen op de werkvloer. 

De invloed van deze verschillen is voor iedereen verschillend en kan effect hebben op de manier waarop werk wordt uitgevoerd. In dit artikel bespreken we de verschillen en laten we zien hoe bedrijven deze verschillen beter kunnen meten.

Leiderschap en communicatie

Een opvallend verschil tussen mannen en vrouwen op de werkvloer is hun benadering van leiderschap. Er zijn vele studies gedaan naar de manier waarop mannen en vrouwen leiding geven. Over het algemeen geven deze studies aan dat mannen vaker geneigd zijn om assertief en direct leiderschap te voeren, waar vrouwen de voorkeur geven aan empathisch en coachend leiderschap. 

De verschillen in leiderschapsstijlen oefenen elk weer andere invloeden uit op het teamdynamiek en de manier waarop doelen worden bereikt. Deze twee verschillende aanpakken zijn ook terug te zien in de manier waarop mannen en vrouwen communiceren. 

Mannen zijn namelijk vaak directer en zekerder in hun uitingen, terwijl vrouwen meer geneigd zijn om empathisch te luisteren en een omgeving te creëren waar iedereen zich gehoord en welkom voelt. 

Werkdruk en stressniveau

Een ander belangrijke onderdeel waarop mannen en vrouwen verschillen op de werkvloer ervaren zijn de werkdruk en stressniveaus. Studies tonen aan dat vrouwen soms geconfronteerd worden met stressoren zoals glazen plafonds en uitdagingen in het balanceren van carrière en gezinsleven. 

Deze extra stressfactoren kunnen leiden tot hogere niveaus van werkgerelateerde stress en risico’s op burn-out bij vrouwen.

Daarnaast kan de perceptie van werkdruk en stress ook verschillen tussen mannen en vrouwen. Mannen zijn namelijk meer geneigd om hun stress dichtbij zich te houden en er niet over te praten, terwijl vrouwen hier vaker meer open over zijn. 

De verschillen in aanpak van stress en werkdruk vraagt om verschillende behoeften wat betreft de ondersteuning van stressmanagement op de werkvloer. 

Hoe een MTO kan helpen

Er zijn dus duidelijke verschillen tussen mannen en vrouwen op de werkvloer. Het is belangrijk om deze goed te begrijpen om zo een inclusieve en ondersteunende werkomgeving te creëren. Om goed inzicht te krijgen van de verschillen op de werkvloer kan je een MTO laten uitvoeren

Een MTO is een Medewerkers Tevredenheids Onderzoek, waarin mannen en vrouwen de mogelijkheid hebben om ervaringen, uitdagingen en behoeften te delen. Zo kan een bedrijf gerichte acties opstellen om de werkdruk te verlagen en ervoor te zorgen dat iedereen met een beter gevoel aan het werk gaat. 

Ben jij benieuwd hoe dit kan werken voor jouw bedrijf? Kijk dan even op https://vitalsolutions.nl/ voor de mogelijkheden.

Mail