photo of person reach out above the water

Wat moet je als BHV’er kunnen? Hier zijn de 5 hoofdtaken

In Nederland moet elke werkgever ervoor zorgen dat er bedrijfshulpverlening (bhv) is om de schade bij brand of ongelukken zoveel mogelijk te beperken. Dit staat in de Arbowet. Hiervoor volgen sommige medewerkers een Bhv cursus. Maar wat moet iemand die bhv doet eigenlijk kunnen? Als jij BHV’er wilt worden, lees dan even verder voor meer informatie.

Snelle respons bij noodgevallen

Ten eerste moet een BHV’er snel handelen als er iets ergs gebeurt. Vaak zijn zij de eersten die erbij zijn als er bijvoorbeeld brand uitbreekt, een ongeluk gebeurt of iemand medische hulp nodig heeft. Dit allemaal nog voordat de echte hulpdiensten er zijn. Die snelle actie kan soms het verschil maken tussen leven en dood.

Brandbestrijding

Daarnaast leren BHV’ers alles over hoe je branden aanpakt. Ze krijgen te weten hoe je een beginnend brandje snel vindt en uitmaakt en hoe je voorkomt dat het groter wordt. Als ze goed ingrijpen, kunnen ze ervoor zorgen dat de schade beperkt blijft en dat iedereen veilig is op het werk.

Coördinatie van ontruimingen

Verder helpen ze bij het evacueren van mensen als er iets ernstigs aan de hand is. Zij zorgen ervoor dat iedereen veilig naar een verzamelpunt wordt geleid en vertellen de hulpdiensten wat er aan de hand is. Ze moeten dus goed weten hoe ze het gebouw snel en veilig kunnen ontruimen.

Verlenen van eerste hulp

Ook leren BHV’ers hoe ze eerste hulp moeten verlenen als er een ongeluk gebeurt of als iemand dringend medische hulp nodig heeft. Ze leren bijvoorbeeld hoe je wonden verzorgt, hoe je iemand reanimeert en hoe je een AED gebruikt. Zo zijn ze klaar om te helpen en kunnen ze zelfs levens redden als het moet.

Prioriteit geven aan eigen veiligheid

Tot slot is het prioriteit dat bhv’ers ook aan hun eigen veiligheid denken. Ze moeten weten hoe ze veilig kunnen helpen in een noodsituatie, zonder zelf risico te lopen. Dat houdt in dat ze de gevaren goed inschatten, beschermende spullen dragen als dat moet en voorzichtig zijn om zelf geen verwondingen op te lopen. BHV’ers dragen dus meerdere hoeden en zijn er om de veiligheid van hunzelf en andere te waarborgen in het geval van een calamiteit. Wil jij ook graag BHV’er worden? Dat is een goed idee, want die kennis kun je ook meenemen voor als er thuis wat gebeurt. Er zijn een heleboel cursussen die je kunt volgen.

Mail